Cliëntenraad

Elke dag weer streven we naar de best mogelijke zorg voor onze cliënten. De ervaringen van cliënten zijn daarbij natuurlijk van essentieel. Daarom is het wettelijk geregeld dat cliënten een stem hebben in het beleid van een zorginstelling via een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De rechten en plichten van een cliëntenraad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Serenity biedt behandeling bij verslaving

Wij luisteren naar jouw verhaal

Wil jij in contact komen met de cliëntenraad?

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van Serenity en functioneert als een zelfstandig en onafhankelijk medezeggenschapsorgaan. De cliëntenraad gaat regelmatig in overleg met het bestuur en management van Serenity GGZ en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van de zorg en andere zaken die cliënten aangaan. Denk aan onderwerpen als therapie en behandelinhoud, veiligheid, privacy en gezondheid. Het bestuur van Serenity is wettelijk verplicht om naar de meningen en adviezen van de cliëntenraad te luisteren. Op deze manier behartigt de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van cliënten en oefent zij invloed uit op het beleid van Serenity.

Laat je stem horen!

Om de cliënten van Serenity goed te kunnen vertegenwoordigen en de medezeggenschap goed te kunnen uitvoeren heeft de cliëntenraad informatie nodig. Jouw ervaring als cliënt is heel waardevol. Leden van de cliëntenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad te weten komen. Wij luisteren graag naar jouw verhaal!

Serenity GGZ 
t.a.v. de cliëntenraad
Reaalruwe 37
6218 CM Maastricht

clientenraad@serenity-ggz.nl

Contactformulier