Team

Serenity GGZ heeft een multidisciplinair team van professionals. Wij stellen ons graag aan je voor.

Andrea

Algemeen directeur, psychotherapeut

Janine

Financieel manager

Willem

Psychiater

Roland

Arts

Hay

Verpleegkundige

Kim

Verpleegkundige

Helmut

Counselor, Ervaringsdeskundige & Programmacoördinator

Jos

HR Business Partner, Management Kwaliteit & Veiligheid

Jill

Psycholoog & Nazorgcoördinator

Mick

Sociaal werk

Dorien

Psycholoog

Sem

Psycholoog & Coördinator Dagbehandeling

Brenda

Psycholoog, Intakecoördinator

Berber

Psycholoog & Coördinator Ambulante Behandelingen

Didi

Psycholoog

Mike

Sociaal agoog & MBCT-ACT trainer

Jessy

Psycholoog, Coördinator, Marketing & Communicatie

Jeroen

Psycholoog & ICT

Tessa

Psycholoog

Bieke

Psycholoog

Anita

Secretaresse

Ruud

Planning, facilitair en secretariaat

Amy

Marketing & communicatie