Team

Serenity GGZ heeft een multidisciplinair team van professionals. Wij stellen ons graag aan je voor.

Andrea

Algemeen directeur & psychotherapeut

Janine

Financieel manager

Willem

Psychiater

Roland

Arts

Hay

Verpleegkundige

Kim

Verpleegkundige

Helmut

Counselor, Ervaringsdeskundige & Programmacoördinator

Jos

HR Business Partner, Management Kwaliteit & Veiligheid

Jill

Psycholoog & Nazorgcoördinator

Mick

Sociaal werk

Dorien

Psycholoog

Sem

Psycholoog & Coördinator Dagbehandeling

Brenda

Psycholoog, Intakecoördinator

Berber

Psycholoog & Coördinator Ambulante Behandelingen

Didi

Psycholoog

Mike

Sociaal agoog & MBCT-ACT trainer

Jessy

Psycholoog, Coördinator, Marketing & Communicatie

Jeroen

Psycholoog & ICT

Tessa

Psycholoog

Bieke

Psycholoog

Anita

Secretaresse

Ruud

Planning, facilitair en secretariaat

Amy

Marketing & communicatie