Vacatures

Werken bij Serenity GGZ? We hebben momenteel de volgende vacatures openstaan:

Serenity GGZ is per direct op zoek naar een Secretarieel Medewerker (32u p.w.)

Serenity GGZ biedt behandeling op maat aan volwassenen met een verslaving en aanverwante psychische stoornissen zoals depressie. De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde multidisciplinaire team. In de functie van Secretarieel Medewerker vervul je een rol ter ondersteuning van de Office Manager op het Secretariaat. Tevens ben je aanspreekpunt voor zowel cliënten als medewerkers, ook vanuit facilitaire ondersteuning. Je bent flexibel, “bent graag een spin in het web”. Vanuit het invulling geven aan telefonische bereikbaarheid voor cliënten, verwijzer of anderen, ben je het gezicht van Serenity GGZ.

De werkzaamheden die je zult verrichten:

 • Je ondersteunt in de diverse administratieve processen van het Secretariaat:
  • Agendabeheer
  • Beheren e-mailbox
  • Cliëntendossiers aanmaken
  • Scannen en archiveren van dossiers
 • Je bemant de telefoon;
 • Je ontvangt nieuwe cliënten en neemt hen mee in diverse praktische zaken;

 

Facilitaire ondersteuning:

 • Je zorgt ervoor dat beide kantines voor de cliënten en de medewerkers voorzien zijn van voldoende koffie/thee, dat hier alles netjes is en er voldoende voorraad is voor o.a. de lunch en de pauzes;
 • Je zorgt voor het inventariseren van het voorraadbeheer van kleine kantoorartikelen en diverse etenswaren ten behoeve van de cliënten;

 

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een prettige telefoonstem;
 • Je bent gestructureerd, accuraat, flexibel en vasthoudend;
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur kennis van Microsoft Office zoals Excel en Word;
 • Je hebt affiniteit met gezondheidszorg;
 • Je bent een teamplayer maar kunt ook prima zelfstandig werken;
 • Je bent integer en communicatief en je beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • Je bent het liefst per direct beschikbaar.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een leuke baan binnen een klein team met enthousiaste collega’s;
 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een uitdagende werkomgeving;
 • Goede ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Cursussen en opleidingsmogelijkheden;
 • Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met evt. verlengingsmogelijkheden;
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO-GGZ o.b.v. FG35 (€ 2.181,00 – € 2.944,00)

 

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan snel, door je motivatiebrief en CV te mailen naar info@serenity-ggz.nl

Vanwege het verlopen van de termijn van een van de leden zoekt de Raad van Commissarissen van Serenity GGZ een inhoudelijk deskundig en betrokken nieuwe toezichthouder met de portefeuille Zorg.

Over de organisatie
Serenity GGZ is een instelling die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen die kampen met een verslaving en de eventuele onderliggende psychische problematiek die daarmee gepaard gaat (co-morbiditeit). Serenity GGZ helpt haar cliënten hun verslavingsproblematiek te overwinnen en abstinentie te bereiken door kwalitatief hoogwaardige zorg op maat in een kleinschalige setting te bieden. We willen niet alleen focussen op het klinisch herstel maar onze cliënten ook steunen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf, je keuzes en je leven (empowerment) is een belangrijk uitgangspunt waarop onze visie en behandeling rust. Door aan te sluiten bij de eigen talenten, wensen, ambities en krachten van onze cliënten, maar ook onze medewerkers, willen wij hen hierin begeleiden.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Serenity GGZ bestaat conform de statuten uit drie tot vijf personen. Het aantal leden wordt per periode van 4 jaar bepaald door de Raad zelf. De Raad van Commissarissen bewaakt de inhoudelijke koers van Serenity GGZ en de uitvoering en ontwikkeling van het beleid door de Raad van Bestuur (RvB), draagt zorg voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode, en ziet toe op een verantwoord financieel beheer. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de Raad van Bestuur en dient tevens als klankbord voor de bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt zich inhoudelijk op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Serenity GGZ en toetst het beleid van het bestuur vanuit een strategisch perspectief. Zij weet daarbij het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te vinden. De RvC heeft beslissingsbevoegdheid bij besluiten die strategisch van aard zijn en beperkt zich in haar toezicht tot hoofdlijnen van beleid, vastgestelde prestatie-indicatoren en strategisch essentiële onderwerpen. De RvC is proactief, bepaalt haar eigen agenda en prioriteiten en stemt deze af met de RvB.

Algemeen profiel lid Raad van Commissarissen
Om op een adequate wijze haar taken te kunnen vervullen dienen leden van de RvC over de volgende kwaliteiten te beschikken:

 • affiniteit met zorgorganisaties en de maatschappelijke context waarin zij opereren;
 • analytisch vermogen en inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Serenity GGZ worden gesteld;
 • kennis van de Zorgbrede Governance Code;
 • communicatieve vaardigheid en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • actief geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen binnen de sector waarin Serenity GGZ opereert;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, open-mindedness, en het vermogen om kritisch en onafhankelijk te kunnen oordelen;
 • voldoende tijd om het lidmaatschap adequaat en verantwoord te kunnen vervullen.

Specifiek voor de portefeuille zorg
Het lid met de portefeuille Zorg beschikt over specifieke kennis van en ervaring met inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen, en in de GGZ in het bijzonder, spelen. Het lid heeft inzicht in de kwaliteitseisen, vraagstukken, risicobeleid en zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de sector.

Interesse?
Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling (geslacht, leeftijd, achtergrond etc.) De cliëntenraad en de OR worden door de RvC bij de eindselectie betrokken. Honorering vindt plaats conform de vigerende adviesregeling van de NVTZ.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij mevr. G. Cornelissen, tel. 0615163671.

Richt uw sollicitatiebrief en CV per e-mail aan j.lemeer@serenity-ggz.nl t.a.v. Jos Lemeer inz. Raad van Commissarissen. 

Serenity GGZ biedt behandeling op maat aan volwassenen met een verslaving en aanverwante psychische stoornissen zoals depressie. De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde multidisciplinaire team. In de functie van Psychotherapeut/Praktijkopleider geef je invulling als (regie)behandelaar en als praktijkopleider. In de rol als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding van de psychotherapeuten in opleiding. Je draagt zorg voor een evenwichtige verhouding tussen de werkzaamheden van de psychotherapeut in opleiding. Tevens ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de opzet, organisatie, evaluatie en beoordeling van de praktijkopleiding. Je voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de werkbegeleider en neemt deel aan overlegmomenten met praktijkopleiders van andere instellingen en praktijken.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je staat minimaal 5 jaar ingeschreven in het BIG-register als Psychotherapeut;
 • Je hebt specifieke ervaring in het toepassen van meerdere behandelmethoden/technieken;
 • Je hebt kennis van groepsprocessen;
 • Je hebt oog voor leerprocessen bij opleidelingen en weet je deze zo nodig te beïnvloeden en tot een positief resultaat te leiden;
 • Je beschikt over aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding, verworven door ervaring en/of opleiding;
 • Minimaal 18 uur per week beschikbaar.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een leuke en afwisselende baan binnen een klein team met enthousiaste collega’s;
 • Een gevarieerde functie in een uitdagende werkomgeving;
 • Goede ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Cursussen en opleidingsmogelijkheden;
 • Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO-GGZ.

Soort dienstverband: Deeltijd 18-32 per week

Salaris: €4.955,00 – €6.836,00 per maand

Voor onze dagbehandeling op de locatie in Maastricht zijn wij op zoek naar enthousiaste psychologen. Serenity GGZ biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) voor de behandeling van verslavingsproblematiek en co-morbide stoornissen. De (basis)psycholoog is werkzaam binnen een multidisciplinair team (bestaande uit verslavingsarts, psychiater, psychotherapeut, psychologen en counselors) en rapporteert aan de regiebehandelaar.

De werkzaamheden die je zult verrichten:

 • Het voeren van intakegesprekken en diagnostiek;
 • Bieden van (dag)behandeling aan onze cliënten door middel van; individuele behandelgesprekken en het leiden van groepsgesprekken;
 • Begeleiden en ondersteunen van cliëntsystemen gedurende de behandeling;
 • Het registreren van handelingen rondom de werkzaamheden en het opstellen van rapportages;
 • Deelname aan MDO’s en deskundigheidsbevordering;
 • Bijdragen aan de kwaliteit van het behandelaanbod.

Wat verwachten wij van jou?

 • Een afgeronde WO-opleiding psychologie;
 • Minimaal 6 maanden ervaring met individuele en groepsbehandelingen, bij voorkeur in de verslavingszorg;
 • Je bent in het bezit van een Logo-verklaring
 • Ervaring met CGT;
 • Een opleiding binnen CGT, ACT, systeemtherapie of aanverwant is een pre;
 • Affiniteit met de verslavingszorg;
 • Je bent pro-actief, enthousiast, ondernemend, stabiel en flexibel;
 • Beschikbaarheid van 24-36 uur per week.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een leuke baan waarin cliëntenzorg op de voorgrond staat;
 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een uitdagende werkomgeving;
 • Mogelijkheid te werken binnen een ervaren en gemotiveerd multidisciplinair team;
 • Goede ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Cursussen en opleidingsmogelijkheden;
 • Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met verlengingsmogelijkheden;
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO-GGZ.

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan snel, door je motivatiebrief en CV te mailen naar info@serenity-ggz.nl.

Hulp bij verslaving

Onze unieke behandelmethode

Ons gepassioneerde, multidisciplinaire team van professionals en ervaringsdeskundigen begeleidt jou op de weg naar blijvend herstel. Wij zijn van mening dat verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek zoals depressie, angst, ADHD of trauma. Daarom bieden we een geïntegreerd programma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken maar ook naar de onderliggende oorzaken kijken. Met onze persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting helpen wij jou om weer grip op je leven te krijgen.

1 %
Cliëntevredenheid
1
Gemiddeld cijfer