Werken & studeren

Serenity GGZ is als erkende praktijkopleidingsinstelling verbonden aan de RINO Groep voor de opleiding tot psychotherapeut. Deze academische postmasteropleiding is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die ingezet kunnen worden bij de behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek. De RINO Groep maakt als opleidingsinstituut deel uit van een dynamisch netwerk van hulpverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders in de ggz. Vanuit dit professioneel netwerk creëert en deelt de RINO Groep, samen met topdocenten uit het vak, hoogwaardige kennis waarbij de focus ligt op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

RinoGroepLogo
Hulp bij verslaving

Onze unieke behandelmethode

Ons gepassioneerde, multidisciplinaire team van professionals en ervaringsdeskundigen begeleidt jou op de weg naar blijvend herstel. Wij zijn van mening dat verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek zoals depressie, angst, ADHD of trauma. Daarom bieden we een geïntegreerd programma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken maar ook naar de onderliggende oorzaken kijken. Met onze persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting helpen wij jou om weer grip op je leven te krijgen.