Klachten & Suggesties

De medewerkers van Serenity GZZ zetten zich ten volle in om je de best mogelijke verslavingszorg en hulp te bieden. Echter kan het voorkomen dat je niet geheel tevreden bent over je behandeling of dat dingen anders lopen dan je had verwacht.

Als je ontevreden bent, maak dit dan vooral kenbaar. Problemen waar wij niet van op de hoogte zijn kunnen we immers niet oplossen. We proberen zo snel mogelijk op informele wijze je oorzaak van je klacht te verhelpen. Mocht dit ondanks ieders inspanningen niet lukken, dan volgt een formele klachtbehandeling. Alle klachten worden uiterst zorgvuldig, integer en vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure

Ga in gesprek

1

Bespreek je ontevredenheid direct met je behandelaar en/of diens leidinggevende. Een open gesprek kan vaak al veel opheldering geven. Zo voorkom je dat je klacht uitmondt in een conflict. Ook geef je je behandelaar op deze manier de gelegenheid om de eventuele oorzaak van je klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Samen komen we op een prettige manier tot een oplossing en tot herstel van vertrouwen!

Meer info?

Lees onze volledige klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris

2

Kom je er niet uit met je behandelaar en/of diens leidinggevende? Dan heb je de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Serenity GGZ.

Dit kan per post of per mail:

Serenity GGZ
t.a.v. klachtenfunctionaris
Reaalruwe 37
6218 CM Maastricht

klachten@serenity-ggz.nl

De klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen contact met je op om de vervolgstappen te bespreken. 

Indien je niet wenst om met je behandelaar en/of diens leidinggevende je ontevredenheid in een open gesprek aan te gaan, kun je er ook voor kiezen om rechtstreeks contact op te nemen met het klachtenloket van De Geschillencommissie Zorg middels dit webformulier.

Geschillencommissie Zorg

3

De klachtenfunctionaris spant zich in om een adequate oplossing te bereiken. Als je niet tevreden bent over de oplossing die door de klachtenfunctionaris geboden wordt, kunt je je klacht aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens je zorgverlener klachten in behandeling neemt.

cropped Logo cirkels los lichtblauw