Veelgestelde vragen

Hier vind je allerlei informatie over Serenity en ons behandelaanbod. Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Neem gerust contact met ons op!

Wachttijden, vergoeding en andere praktische zaken

Een behandeling bij Serenity GGZ valt binnen de verplichte basisverzekering. Dat betekent dat je zelf niks hoeft te betalen, behalve het eigen risico. Jouw behandeling wordt dus altijd volledig vergoed. Lees meer.

Je kunt meestal snel terecht voor een intakegesprek. Bekijk hier onze actuele wachttijden.

We vragen je de volgende documenten mee te nemen naar het intakegesprek:

 • De verwijsbrief van de huisarts
 • Je verzekeringspasje
 • Je paspoort of ID-kaart

Nee, bij Serenity bieden we alleen ambulante behandeltrajecten. Ook als je start met de intensieve dagbehandeling kun je gewoon thuis blijven wonen.

De medewerkers van Serenity GZZ zetten zich ten volle in om je de best mogelijke verslavingszorg en hulp te bieden. Echter kan het voorkomen dat je niet geheel tevreden bent over je behandeling of dat dingen anders lopen dan je had verwacht. Als je ontevreden bent, maak dit dan vooral kenbaar. Hier vind je meer informatie over de klachtenprocedure.

De behandeling

Bij Serenity kun je meestal snel terecht voor een intakegesprek. Bekijk hier de actuele wachttijden.

Binnen Serenity bieden we twee verschillende trajecten:

 • Bij de intensieve dagbehandeling werk je 5 dagen per week gedurende gemiddeld 7 weken aan je herstel. 
 • Het individuele ambulante traject duurt gemiddeld 12 weken met een frequentie van 1 of 2 gesprekken per week.

Lees meer over ons behandelaanbod.

Nee, Serenity heeft geen eigen crisisdienst. In de meeste gevallen verwijzen we je naar je huisarts.

Serenity is niet geschikt voor mensen die:

 • jonger dan 18 zijn;
 • dakloos zijn;
 • kampen met een acute GHB-afhankelijkheid;
 • actuele psychiatrische problematiek hebben, zoals een acute psychose;
 • ernstig suïcidaal en crisisgevoelig zijn;
 • een IQ lager dan 75 hebben;
 • een BMI onder 17 hebben.

Je kunt bij Serenity GGZ terecht voor een behandeling als verslaving de hoofdproblematiek vormt. Ook als je daarnaast te maken hebt met een andere psychische stoornis zoals ADHD, depressie/angst, persoonlijkheidsproblematiek etc. Met een verwijzing van de huisarts kunnen we een intake plannen. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken of het behandelaanbod van Serenity aansluit bij jouw hulpvraag. Twijfel je of je wel of niet hulp nodig hebt? Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor een adviesgesprek.

Om te kunnen starten met een behandeltraject bij Serenity moet je minimaal 10 dagen abstinent zijn. Mogelijk betekent dit dat je moet ontgiften van alcohol, drugs of medicijnen. Wij bieden een ambulante detox waarbij je thuis wordt begeleid in dit proces. Als een klinische detox geïndiceerd is dan verwijzen we je door naar een partnerkliniek.

Een psychologische behandeling is niet vrijblijvend. Als u in behandeling komt gaat u een behandelovereenkomst aan. Frequent afzeggen of niet op uw afspraak verschijnen belemmert uw behandeling en herstelproces. Dit is niet wenselijk.  

Indien u niet op uw afspraak kunt verschijnen dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit doet u door contact op te nemen met uw hulpverlener of het secretariaat (043 204 5003). Gezamenlijk wordt er vervolgens bekeken of de afspraak verplaatst kan worden naar een ander moment.  

Enkel in noodgevallen kunt u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. In alle andere gevallen zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 60,- in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

In geval van nood kun je contact opnemen met je behandelaar en/of met je huisarts. Buiten kantoortijden kun je terecht bij de Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland 043 387 7777

Privacy

Jouw gegevens en dossier worden niet zonder jouw toestemming gedeeld met andere zorginstellingen of met je huisarts. Lees onze Algemene Voorwaarden voor gedetailleerdere uitleg over jouw rechten.

Cliëntendossiers worden 15 jaar bewaard na afsluiting van de behandeling. Cliënten hebben het recht om hun dossier in te zien. Ook is het mogelijk om een verzoek tot vernietiging van het dossier in te dienen. Lees onze Algemene Voorwaarden voor gedetailleerdere uitleg over jouw rechten met betrekking tot je dossier.

Alle behandelaren binnen Serenity hebben toegang tot je dossier. Behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen, verbindt Serenity GGZ zich tot geheimhouding van alles wat aan werkzame hulpverleners en anderen die aan Serenity GGZ zijn verbonden bij de uitoefening van hun functie is toevertrouwd, of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden aangenomen. Lees onze Algemene Voorwaarden voor gedetailleerdere uitleg over jouw rechten met betrekking tot je dossier.

Hulp bij verslaving

Onze unieke behandelmethode

Ons gepassioneerde, multidisciplinaire team van professionals en ervaringsdeskundigen begeleidt jou op de weg naar blijvend herstel. Wij zijn van mening dat verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek zoals depressie, angst, ADHD of trauma. Daarom bieden we een geïntegreerd programma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken maar ook naar de onderliggende oorzaken kijken. Met onze persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting helpen wij jou om weer grip op je leven te krijgen.

Aanmeldprocedure

Aanmelden

1

Aanmelden kan online via het contactformulier of telefonisch – 043-2045003. Ons team staat voor je klaar.Lees meer

Intake

2

Tijdens het intakegesprek brengen we jouw problematiek in kaart en stellen we vast of een behandeling bij Serenity bij jou past.

Lees meer

Behandelplan

3

Met jouw specifieke situatie en behoeftes als uitgangspunt stellen we een behandelplan op maat samen.


Lees meer

Start

4

Krijg weer grip op je leven door zelfdestructieve patronen te doorbreken en afscheid te nemen van je verslaving.


Lees meer

cropped Logo cirkels los lichtblauw

Aanmeldformulier