Wat is schematherapie

Psychotherapie

Schematherapie, ontwikkeld door psycholoog Jeffrey Young in de jaren ’90, is een effectieve vorm van psychotherapie die elementen van cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie combineert.

Schematherapie gaat ervan uit dat veel van onze problemen in het hier-en-nu voortkomen uit ervaringen uit het verleden. Deze ervaringen kunnen leiden tot disfunctionele schema’s. Je kunt schema’s zien als kaders of structuren waardoor we onze levenservaringen organiseren en begrijpen. Het zijn patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen die ons belemmeren in ons dagelijks leven. Deze schema’s zijn meestal onbewust en zijn ontstaan door herhaalde ervaringen in het verleden. Ze opereren op de achtergrond maar hebben grote invloed op ons zelfbeeld, onze verwachtingen over het leven en de kwaliteit van onze relaties.

Het doel van schematherapie

Het doel van schematherapie is om deze schema’s te herkennen, te begrijpen en te veranderen door middel van verschillende technieken, zoals visualisatie-oefeningen en cognitieve herstructurering en experimenteren met nieuw gedrag. Ook wordt er gewerkt aan het versterken van gezonde schema’s, die je juist helpen om ons beter te voelen en ons leven meer richting te geven.

De therapeutische relatie

Een belangrijk onderdeel van schematherapie is de therapeutische relatie. Als cliënt ga je samen met je therapeut aan de slag om je patronen leren te herkennen en begrijpen. Een veilige en vertrouwde band en wederzijdse samenwerking is een sleutel tot het succes van de behandeling. De therapeut fungeert als een veilige en ondersteunende figuur die je helpt om moeilijke emoties te verwerken en nieuwe vaardigheden aan te leren. Door deze relatie kan je ook nieuwe, gezonde ervaringen opdoen die helpen om disfunctionele schema’s te doorbreken.

Het gebruik van modi binnen schematherapie

Naast schema’s en therapeutische relaties, maakt schematherapie ook gebruik van het concept van modi. Modi zijn verschillende gemoedstoestanden die we allemaal ervaren, zoals boosheid, verdriet, angst, enzovoorts. Binnen schematherapie worden er vier verschillende categorieën van modi onderscheiden: de kindmodi, de oudermodi, de gezonde volwassen modus en de beschermers. De kindmodi zijn de modi die ontstaan zijn in de kindertijd, zoals de kwetsbare, de boze of de speelse modus. De oudermodi, zoals de straffende oudermodus en de veeleisende oudermodus, vinden hun oorsprong in de manier waarop je ouders met je omgingen, maar ook andere mensen uit je jeugd kunnen de oorzaak zijn, zoals een kritische docent of een pestkop op school, of broers of zussen. De gezonde volwassen modus is de modus waarin we ons het meest stabiel voelen en in staat zijn om rationeel te denken en ons gedrag te controleren. De beschermers zijn modi die ons beschermen tegen kwetsbaarheid, zoals de willoze inschikkelijke modus, de onthechte beschermer en de onthechte zelfsusser. Elke modus heeft zijn eigen gedachten, gevoelens en gedragingen. Schematherapie identificeert verschillende modi en de therapeut helpt de cliënt om deze te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan.

Schematherapie

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een schema is het minderwaardigheids- en schaamschema. Dit schema kan ontstaan als iemand veel kritiek ervaart in de kindertijd of het gevoel heeft nooit goed genoeg te zijn. Mensen met dit schema kunnen zich vaak onzeker voelen en hebben een laag zelfbeeld. De bijbehorende kindmodi kunnen de gekwetste of boze kindmodus zijn. De bijbehorende disfunctionele oudermodi kunnen de kritische oudermodus zijn, die de persoon continu bekritiseert, of de veeleisende oudermodus, die de persoon steeds maar dwingt het beter te doen. De bijbehorende beschermers kunnen de perfectionistische modus zijn, waarbij de persoon constant probeert perfect te zijn om gevoelens van minderwaardigheid te vermijden, of de willoos inschikkelijke modus, waarbij de persoon situaties vermijdt die de gevoelens van schaamte kunnen versterken.

Voor wie is schematherapie geschikt?

Schematherapie kan worden ingezet bij het aanpakken van verschillende problemen die ten grondslag kunnen liggen aan verslaving. De focus van schematherapie ligt op de behandeling van chronische, alomtegenwoordige en langdurige disfunctionele gedragspatronen en kan helpen bij mensen die te maken hebben met angststoornissen, depressie of persoonlijkheidsproblematiek.

Ik zal jou niet vergeten, maar ook nooit meer mijn hand geven!
Door aandacht te hebben voor elkaar én suïcide bespreekbaar te maken, kunnen we suïcide helpen voorkomen.
Veel mensen drinken regelmatig alcohol. Maar wanneer slaat recreatief alcoholgebruik om in verslaving?
Groepstherapie niks voor jou? Wij leggen uit waarom het zo goed werkt bij de behandeling van verslaving
Dry January zit er weer op! 7 tips om ook na januari bewuste keuzes te maken.
Rick zit in de zevende week van zijn behandeling en vertelt in zijn eigen woorden over zijn ervaringen tot nu toe.

Over Serenity

Serenity GGZ biedt behandeling aan volwassenen met een verslaving en aanverwante stoornissen zoals depressie, angststoornis en trauma. De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde multidisciplinaire team en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij zijn van mening dat een verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek en bieden daarom een geïntegreerd behandelprogramma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken. We kijken gedurende de behandeling tevens naar diverse leefgebieden (zoals wonen, werken en financiën) en ondersteunen je graag met het aanpakken hiervan. Herstel kan immers pas plaatsvinden als je afscheid hebt kunnen nemen van zelfdestructieve gewoonten!

Hulp bij verslaving

Onze unieke behandelmethode

Ons gepassioneerde, multidisciplinaire team van professionals en ervaringsdeskundigen begeleidt jou op de weg naar blijvend herstel. Wij zijn van mening dat verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek zoals depressie, angst, ADHD of trauma. Daarom bieden we een geïntegreerd programma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken maar ook naar de onderliggende oorzaken kijken. Met onze persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting helpen wij jou om weer grip op je leven te krijgen.

Een behandeling bij Serenity is altijd maatwerk waarbij we niet alleen naar de verslaving kijken.

Lees meer

Samen met jou werken we toe naar blijvend herstel. Dàt is onze missie.

Lees meer

Onze cliënten geven de behandeling bij Serenity GGZ een gemiddeld cijfer van 9,1 

Lees meer

De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde en multidisciplinaire team.

Lees meer

Een behandeling bij Serenity wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering

Lees meer

Bij ons kun je meestal snel terecht voor een intakegesprek. Bekijk de actuele wachttijden.

Lees meer