Wereld Suïcide Preventie Week

Wereld Suïcide Preventie Week Serenity

Van 4 tot en met 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Week en vragen we extra aandacht voor suïcidepreventie. Suïcide kan ons allemaal raken, of het nu gaat om onze eigen gedachten of de worsteling van iemand in onze omgeving. Door aandacht te hebben voor elkaar én suïcide bespreekbaar te maken, kunnen we suïcide helpen voorkomen.

In Nederland maakten in 2022 1916 mensen een einde aan hun leven, dat is gemiddeld 5 mensen per dag. Het aantal zelfmoordpogingen wordt geschat tussen de 40.000 en 100.000 per jaar, met gemiddeld 40 spoedeisende hulpbezoeken per dag als gevolg van zelfmoordpogingen. Bovendien denken maar liefst 500.000 mensen regelmatig aan zelfmoord. Deze cijfers onderstrepen het belang van bewustzijn rondom suïcide en suïcidepreventie.

WSPW 2023 Beeldmerk week datum compact

Zelfmoord en verslaving

Mensen die worstelen met verslaving vormen een kwetsbare groep met een aanzienlijk verhoogd risico op suïcidale gedachten, suïcidaal gedrag, en zelfmoord.  Ongeveer 40% van de mensen die in behandeling zijn voor een verslaving geeft aan wel eens zelfmoordgedachten te hebben gehad of een zelfmoordpoging te hebben gedaan.

Het gebruiken van drugs of alcohol kan verschillende psychologische en gedragsveranderingen teweegbrengen die het risico op zelfmoord vergroten. Middelengebruik tast het beoordelingsvermogen en de besluitvorming aan. Ook leidt het bij veel mensen tot roekelozer en impulsiever gedrag. Hierdoor is de kans groter dat iemand suïcidale gedachten omzet in daadwerkelijke zelfmoordpogingen. Daarnaast kunnen alcohol en drugs stemmingswisselingen verergeren, waaronder gevoelens van somberheid en wanhoop. Hoewel middelengebruik tijdelijk negatieve emoties kan dempen en een ontspannend effect kan hebben, kunnen deze gevoelens na het uitwerken van het middel juist versterkt terugkeren. Deze verhoogde negatieve emoties vergroten het risico op suïcidale gedachten en pogingen.

Ook bij mensen met een gokverslaving komt zelfmoord relatief veel voor. Schaamte zorgt er vaak voor dat mensen met een gokverslaving hun problemen lange tijd verborgen houden voor hun omgeving. Daardoor raakt iemand steeds geïsoleerder en steeds verder verstrikt in de problemen zonder dat iemand het opmerkt. De drempel om hulp te zoeken wordt steeds hoger en dat kan er uiteindelijk toe leiden dat iemand geen uitweg meer ziet.

Wat kun jij doen om te helpen?

Door bewustwording te creëren, signalen te herkennen en de juiste stappen te zetten, kunnen we helpen suïcide te voorkomen, zeker ook bij mensen die worstelen met verslaving. Heb je het vermoeden dat iemand in je omgeving suïcidale gedachten heeft? Dan is het belangrijk dat je er met diegene over praat. Maar het is natuurlijk geen makkelijk onderwerp. Wat kun je beter wel zeggen en wat kun je beter vermijden?

113 Zelfmoordpreventie ontwikkelde een gratis online training waarin je leert hoe je met iemand praat over zelfdoding. De VraagMaar online training suïcidepreventie bestaat uit 3 korte lessen. In elke les krijg je praktische informatie in de vorm van tekst, animaties en video’s. Ook doe je oefeningen. Heb je alle 3 de lessen afgerond? Test je kennis dan met 10 controlevragen. De online training duurt ongeveer 60 minuten.

Aan bod komt:

  1. Signalen herkennen: Hoe je de signalen van suïcidale gedachten kunt herkennen bij mensen in je omgeving.
  2. Het gesprek aangaan: Hoe je het onderwerp bespreekbaar maakt met iemand waarvan je vermoed dat die kampt met suïcidale gedachten.
  3. Hulp bieden: Hoe je anderen kunt wijzen op de beschikbare hulpbronnen en mogelijkheden voor professionele hulp.

Heb je nu zelf hulp nodig of maak je je zorgen om iemand anders? Bel dan 113 of gratis 0800-0113, of chat via www.113.nl, vertrouwelijk, gratis en 24/7 open. In geval van acute nood bel 112.

Schematherapie gaat ervan uit dat veel van onze problemen in het hier-en-nu voortkomen uit ervaringen uit het verleden.
Ik zal jou niet vergeten, maar ook nooit meer mijn hand geven!
Veel mensen drinken regelmatig alcohol. Maar wanneer slaat recreatief alcoholgebruik om in verslaving?
Groepstherapie niks voor jou? Wij leggen uit waarom het zo goed werkt bij de behandeling van verslaving
Dry January zit er weer op! 7 tips om ook na januari bewuste keuzes te maken.
Rick zit in de zevende week van zijn behandeling en vertelt in zijn eigen woorden over zijn ervaringen tot nu toe.

Over Serenity

Serenity GGZ biedt behandeling aan volwassenen met een verslaving en aanverwante stoornissen zoals depressie, angststoornis en trauma. De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde multidisciplinaire team en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij zijn van mening dat een verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek en bieden daarom een geïntegreerd behandelprogramma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken. We kijken gedurende de behandeling tevens naar diverse leefgebieden (zoals wonen, werken en financiën) en ondersteunen je graag met het aanpakken hiervan. Herstel kan immers pas plaatsvinden als je afscheid hebt kunnen nemen van zelfdestructieve gewoonten!

Hulp bij verslaving

Onze unieke behandelmethode

Ons gepassioneerde, multidisciplinaire team van professionals en ervaringsdeskundigen begeleidt jou op de weg naar blijvend herstel. Wij zijn van mening dat verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek zoals depressie, angst, ADHD of trauma. Daarom bieden we een geïntegreerd programma waarin we niet alleen de verslaving aanpakken maar ook naar de onderliggende oorzaken kijken. Met onze persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting helpen wij jou om weer grip op je leven te krijgen.

Een behandeling bij Serenity is altijd maatwerk waarbij we niet alleen naar de verslaving kijken.

Lees meer

Samen met jou werken we toe naar blijvend herstel. Dàt is onze missie.

Lees meer

Onze cliënten geven de behandeling bij Serenity GGZ een gemiddeld cijfer van 9,1 

Lees meer

De behandeling wordt uitgevoerd door ons gepassioneerde en multidisciplinaire team.

Lees meer

Een behandeling bij Serenity wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering

Lees meer

Bij ons kun je meestal snel terecht voor een intakegesprek. Bekijk de actuele wachttijden.

Lees meer